نهضت ایران با وجود توطئه‌های دشمنان با اقتدار به راه خود ادامه می‌دهد/ انقلاب اسلامی در قالب حج منتقل می‌شود

نهضت ایران با وجود توطئه‌های دشمنان با اقتدار به راه خود ادامه می‌دهد/ انقلاب اسلامی در قالب حج منتقل می‌شود
تولیت آستان حضرت معصومه(س) با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در قالب حج به کشورهای دیگر منتقل می‌شود، گفت: نهضت جمهوری اسلامی با وجود توطئه‌های عظیم دشمنان هنوز با اقتدار به راه خود برای رسیدن به تعالی ادامه می‌دهد.

نهضت ایران با وجود توطئه‌های دشمنان با اقتدار به راه خود ادامه می‌دهد/ انقلاب اسلامی در قالب حج منتقل می‌شود

تولیت آستان حضرت معصومه(س) با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در قالب حج به کشورهای دیگر منتقل می‌شود، گفت: نهضت جمهوری اسلامی با وجود توطئه‌های عظیم دشمنان هنوز با اقتدار به راه خود برای رسیدن به تعالی ادامه می‌دهد.
نهضت ایران با وجود توطئه‌های دشمنان با اقتدار به راه خود ادامه می‌دهد/ انقلاب اسلامی در قالب حج منتقل می‌شود

View more posts from this author