نوسازی سالانه 200 هزار مسکن روستایی در کشور/ نیازمند 3500 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های هادی هستیم

نوسازی سالانه 200 هزار مسکن روستایی در کشور/ نیازمند 3500 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های هادی هستیم
معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه سالانه 200 هزار مسکن روستایی نوسازی و بهسازی می‌شود، گفت: بیش از 3 هزار و 500 میلیارد تومان طی سال نیازمند برای تکمیل طرح هادی هستند.

نوسازی سالانه 200 هزار مسکن روستایی در کشور/ نیازمند 3500 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های هادی هستیم

معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه سالانه 200 هزار مسکن روستایی نوسازی و بهسازی می‌شود، گفت: بیش از 3 هزار و 500 میلیارد تومان طی سال نیازمند برای تکمیل طرح هادی هستند.
نوسازی سالانه 200 هزار مسکن روستایی در کشور/ نیازمند 3500 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های هادی هستیم

View more posts from this author