نوسازی صنایع و بهبود فضای کسب کار زمینه‌ساز تحقق شعار سال/ حمایت از تولید تنها در حوزه خودروسازی، صنایع فولاد و پتروشیمی خلاصه‌ شده است

نوسازی صنایع و بهبود فضای کسب کار زمینه‌ساز تحقق شعار سال/ حمایت از تولید تنها در حوزه خودروسازی، صنایع فولاد و پتروشیمی خلاصه‌ شده است
نماینده مردم کاشمر نوسازی صنایع و بهبود فضای کسب کار را زمینه‌ساز تحقق شعار سال دانست و گفت: با حذف رانت‌ها، رفع تبعیض‌ها و از بین بردن انحصارها در حوزه تولید و ایجاد یک فضای رقابتی می‌توانیم محصولات باکیفیت تولید کرد.

نوسازی صنایع و بهبود فضای کسب کار زمینه‌ساز تحقق شعار سال/ حمایت از تولید تنها در حوزه خودروسازی، صنایع فولاد و پتروشیمی خلاصه‌ شده است

نماینده مردم کاشمر نوسازی صنایع و بهبود فضای کسب کار را زمینه‌ساز تحقق شعار سال دانست و گفت: با حذف رانت‌ها، رفع تبعیض‌ها و از بین بردن انحصارها در حوزه تولید و ایجاد یک فضای رقابتی می‌توانیم محصولات باکیفیت تولید کرد.
نوسازی صنایع و بهبود فضای کسب کار زمینه‌ساز تحقق شعار سال/ حمایت از تولید تنها در حوزه خودروسازی، صنایع فولاد و پتروشیمی خلاصه‌ شده است

View more posts from this author