نگاه جهان اسلام به مسأله فلسطین، نگاه تکلیف‌محوری است

نگاه جهان اسلام به مسأله فلسطین، نگاه تکلیف‌محوری است
مسؤول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: نگاه مسلمانان جهان به مسأله فلسطین، نگاه تکلیف‌محوری است و مسلمانان بر اساس وظیفه شرعی خود از ملت مظلوم فلسطین دفاع می‌کنند.

نگاه جهان اسلام به مسأله فلسطین، نگاه تکلیف‌محوری است

مسؤول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: نگاه مسلمانان جهان به مسأله فلسطین، نگاه تکلیف‌محوری است و مسلمانان بر اساس وظیفه شرعی خود از ملت مظلوم فلسطین دفاع می‌کنند.
نگاه جهان اسلام به مسأله فلسطین، نگاه تکلیف‌محوری است

اسکای نیوز

View more posts from this author