نگهداری مواد منفجره در سرابله حادثه آفرید/ 2 کشته و یک مجروح

نگهداری مواد منفجره در سرابله حادثه آفرید/ 2 کشته و یک مجروح
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: به دلیل انفجار مواد منفجره در سرابله متاسفانه دو نفر کشته شدند.

نگهداری مواد منفجره در سرابله حادثه آفرید/ 2 کشته و یک مجروح

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: به دلیل انفجار مواد منفجره در سرابله متاسفانه دو نفر کشته شدند.
نگهداری مواد منفجره در سرابله حادثه آفرید/ 2 کشته و یک مجروح

View more posts from this author