نیروهای مسلح ذره‌ای از مسیر امام (ره) منحرف نمی‌شوند/ سربازان تأمین‌کننده امنیت کشور هستند

نیروهای مسلح ذره‌ای از مسیر امام (ره) منحرف نمی‌شوند/ سربازان تأمین‌کننده امنیت کشور هستند
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروهای مسلح هیچ‌گاه ذره‌ای از مسیر امام خمینی (ره) منحرف نمی‌شوند.

نیروهای مسلح ذره‌ای از مسیر امام (ره) منحرف نمی‌شوند/ سربازان تأمین‌کننده امنیت کشور هستند

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروهای مسلح هیچ‌گاه ذره‌ای از مسیر امام خمینی (ره) منحرف نمی‌شوند.
نیروهای مسلح ذره‌ای از مسیر امام (ره) منحرف نمی‌شوند/ سربازان تأمین‌کننده امنیت کشور هستند

View more posts from this author