هجدک کرمان لرزید

هجدک کرمان لرزید
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.4 و 3.6 ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند.

هجدک کرمان لرزید

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.4 و 3.6 ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند.
هجدک کرمان لرزید

View more posts from this author