هدفمان حفظ سهمیه خوزستان در لیگ برتر است/ چشم به فینال جام حذفی دوخته‌ایم

هدفمان حفظ سهمیه خوزستان در لیگ برتر است/ چشم به فینال جام حذفی دوخته‌ایم
مربی استقلال خوزستان با بیان اینکه هدف ما حفظ سهمیه این استان در لیگ برتر فوتبال است، گفت: به دنبال موفقیت در فینال جام حذفی هستیم.

هدفمان حفظ سهمیه خوزستان در لیگ برتر است/ چشم به فینال جام حذفی دوخته‌ایم

مربی استقلال خوزستان با بیان اینکه هدف ما حفظ سهمیه این استان در لیگ برتر فوتبال است، گفت: به دنبال موفقیت در فینال جام حذفی هستیم.
هدفمان حفظ سهمیه خوزستان در لیگ برتر است/ چشم به فینال جام حذفی دوخته‌ایم

View more posts from this author