هراز تا اطلاع ثانوی یکطرفه شد/ ترافیک سنگین در محورهای شرق تهران

هراز تا اطلاع ثانوی یکطرفه شد/ ترافیک سنگین در محورهای شرق تهران
رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: آمد و شد در محور هراز از شمال به جنوب از یک ساعت پیش به صورت یک‌طرفه به سمت تهران درآمده است.

هراز تا اطلاع ثانوی یکطرفه شد/ ترافیک سنگین در محورهای شرق تهران

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: آمد و شد در محور هراز از شمال به جنوب از یک ساعت پیش به صورت یک‌طرفه به سمت تهران درآمده است.
هراز تا اطلاع ثانوی یکطرفه شد/ ترافیک سنگین در محورهای شرق تهران

View more posts from this author