هراز دو طرفه شد/ ترافیک‌ پرحجم در ورودی شهر تهران

هراز دو طرفه شد/ ترافیک‌ پرحجم در ورودی شهر تهران
رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: به دلیل کاهش بار برگشت مسافرین از شمال کشور به تهران محور هراز از دقایقی پیش از رودهن به آمل بازگشایی شد.

هراز دو طرفه شد/ ترافیک‌ پرحجم در ورودی شهر تهران

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: به دلیل کاهش بار برگشت مسافرین از شمال کشور به تهران محور هراز از دقایقی پیش از رودهن به آمل بازگشایی شد.
هراز دو طرفه شد/ ترافیک‌ پرحجم در ورودی شهر تهران

View more posts from this author