هراز قفل شد/ ممنوعیت ورود از هر دو طرف

هراز قفل شد/ ممنوعیت ورود از هر دو طرف
رئیس پلیس راه شرق استان تهران با اشاره به ترافیک فوق‌سنگین در محور هراز گفت: برای تخلیه بار ترافیکی موجود، ورود خودرو‌ به این محور از هر دو سمت هراز ممنوع اعلام شد.

هراز قفل شد/ ممنوعیت ورود از هر دو طرف

رئیس پلیس راه شرق استان تهران با اشاره به ترافیک فوق‌سنگین در محور هراز گفت: برای تخلیه بار ترافیکی موجود، ورود خودرو‌ به این محور از هر دو سمت هراز ممنوع اعلام شد.
هراز قفل شد/ ممنوعیت ورود از هر دو طرف

View more posts from this author