هراز قفل شد/ ورود از دو طرف ممنوع

هراز قفل شد/ ورود از دو طرف ممنوع
رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: در حال حاضر ورود به محور هراز از هر دو سمت ممنوع است و این روند تا تخلیه حجم بسیار بالای خودرو‌ها در این محور ادامه می‌یابد.

هراز قفل شد/ ورود از دو طرف ممنوع

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: در حال حاضر ورود به محور هراز از هر دو سمت ممنوع است و این روند تا تخلیه حجم بسیار بالای خودرو‌ها در این محور ادامه می‌یابد.
هراز قفل شد/ ورود از دو طرف ممنوع

View more posts from this author