هراز و کندوان یک‌طرفه می‌شوند

هراز و کندوان یک‌طرفه می‌شوند
رئیس پلیس راه مازندران گفت: امروز 12 و فردا 13 فروردین ماه امسال محورهای هراز و کندوان یک‌طرفه می‌شود.

هراز و کندوان یک‌طرفه می‌شوند

رئیس پلیس راه مازندران گفت: امروز 12 و فردا 13 فروردین ماه امسال محورهای هراز و کندوان یک‌طرفه می‌شود.
هراز و کندوان یک‌طرفه می‌شوند

View more posts from this author