هراز یکطرفه شد/ ممنوعیت تردد از آب‌اسک به سمت رودهن

هراز یکطرفه شد/ ممنوعیت تردد از آب‌اسک به سمت رودهن
رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: مسافران تا اطلاع ثانوی به محور هراز برای عزیمت به شهرهای شمالی مراجعه نکنند، چراکه این محور به سمت تهران یکطرفه شده است.

هراز یکطرفه شد/ ممنوعیت تردد از آب‌اسک به سمت رودهن

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: مسافران تا اطلاع ثانوی به محور هراز برای عزیمت به شهرهای شمالی مراجعه نکنند، چراکه این محور به سمت تهران یکطرفه شده است.
هراز یکطرفه شد/ ممنوعیت تردد از آب‌اسک به سمت رودهن

View more posts from this author