هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه

هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه
رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: تردد در محور هراز از ساعت 15 امروز از آب‌اسک به سمت استان تهران به صورت یک‌طرفه در آمده است.

هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: تردد در محور هراز از ساعت 15 امروز از آب‌اسک به سمت استان تهران به صورت یک‌طرفه در آمده است.
هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه

View more posts from this author