هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق تهران

هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق تهران
رئیس پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: محور هراز از ساعاتی پیش از شمال کشور به سمت تهران یکطرفه شده و تردد در این مسیر از رودهن به سمت آمل امکان‌پذیر نیست.

هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق تهران

رئیس پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: محور هراز از ساعاتی پیش از شمال کشور به سمت تهران یکطرفه شده و تردد در این مسیر از رودهن به سمت آمل امکان‌پذیر نیست.
هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق تهران

View more posts from this author