هزینه جشن‌‌های هفته نکوداشت اصفهان چند برابر هزینه ساخت کتابخانه بود/ از تولید کننده داخلی باید حمایت کرد

هزینه جشن‌‌های هفته نکوداشت اصفهان چند برابر هزینه ساخت کتابخانه بود/ از تولید کننده داخلی باید حمایت کرد
فرماندار شهرضا گفت: هزینه‌ای که شهرداری اصفهان برای نکوداشت اصفهان در ماه گذشته پرداخت کرد برابر با ساخت چندین کتابخانه و فرهنگ‌سرا بود.

هزینه جشن‌‌های هفته نکوداشت اصفهان چند برابر هزینه ساخت کتابخانه بود/ از تولید کننده داخلی باید حمایت کرد

فرماندار شهرضا گفت: هزینه‌ای که شهرداری اصفهان برای نکوداشت اصفهان در ماه گذشته پرداخت کرد برابر با ساخت چندین کتابخانه و فرهنگ‌سرا بود.
هزینه جشن‌‌های هفته نکوداشت اصفهان چند برابر هزینه ساخت کتابخانه بود/ از تولید کننده داخلی باید حمایت کرد

خرید بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author