هزینه 4 میلیارد تومانی خیران برای ارتقای سلامت در دماوند

هزینه 4 میلیارد تومانی خیران برای ارتقای سلامت در دماوند
دبیر مجمع خیران سلامت شهرستان دماوند از هزینه چهار میلیارد تومانی خیران از سه سال گذشته تاکنون برای ارتقای سلامت در این شهرستان خبر داد و گفت: 100 خیر در امر سلامت در شهرستان دماوند فعالیت دارند.

هزینه 4 میلیارد تومانی خیران برای ارتقای سلامت در دماوند

دبیر مجمع خیران سلامت شهرستان دماوند از هزینه چهار میلیارد تومانی خیران از سه سال گذشته تاکنون برای ارتقای سلامت در این شهرستان خبر داد و گفت: 100 خیر در امر سلامت در شهرستان دماوند فعالیت دارند.
هزینه 4 میلیارد تومانی خیران برای ارتقای سلامت در دماوند

فروش بک لینک

موسیقی

View more posts from this author