هلاکت قاچاقچی مسلح و کشف مشروبات الکلی در جاسک

هلاکت قاچاقچی مسلح و کشف مشروبات الکلی در جاسک
فرمانده انتظامی هرمزگان از وقوع درگیری مسلحانه ماموران انتظامی جاسک با یک باند مسلح قاچاق مشروبات الکلی و هلاکت یک قاچاقچی مسلح در این شهرستان خبرداد.

هلاکت قاچاقچی مسلح و کشف مشروبات الکلی در جاسک

فرمانده انتظامی هرمزگان از وقوع درگیری مسلحانه ماموران انتظامی جاسک با یک باند مسلح قاچاق مشروبات الکلی و هلاکت یک قاچاقچی مسلح در این شهرستان خبرداد.
هلاکت قاچاقچی مسلح و کشف مشروبات الکلی در جاسک

View more posts from this author