همایش «آشنای جان» در دهاقان برگزار شد

همایش «آشنای جان» در دهاقان برگزار شد
همایش بزرگداشت مولانا، عارف و شاعر قرن ششم هجری با عنوان «آشنای جان» در دهاقان برگزار شد.

همایش «آشنای جان» در دهاقان برگزار شد

همایش بزرگداشت مولانا، عارف و شاعر قرن ششم هجری با عنوان «آشنای جان» در دهاقان برگزار شد.
همایش «آشنای جان» در دهاقان برگزار شد

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author