همایش آموزشی تشکیلاتی «فانوس» آغاز بکار کرد

همایش آموزشی تشکیلاتی «فانوس» آغاز بکار کرد
نشست سه‌روزه آموزشی تشکیلاتی «فانوس» ویژه مسؤولان خواهر اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی با هدف تبیین مفاهیم قرآنی آغاز بکار کرد.

همایش آموزشی تشکیلاتی «فانوس» آغاز بکار کرد

نشست سه‌روزه آموزشی تشکیلاتی «فانوس» ویژه مسؤولان خواهر اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی با هدف تبیین مفاهیم قرآنی آغاز بکار کرد.
همایش آموزشی تشکیلاتی «فانوس» آغاز بکار کرد

خرید بک لینک

بازی

View more posts from this author