همایش تئاتر اردیبهشت اصفهان برگزار شد

همایش تئاتر اردیبهشت اصفهان برگزار شد
همایش تئاتر اردیبهشت اصفهان با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان برگزار و از برگزیدگان عرصه تئاتر تجلیل شد.

همایش تئاتر اردیبهشت اصفهان برگزار شد

همایش تئاتر اردیبهشت اصفهان با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان برگزار و از برگزیدگان عرصه تئاتر تجلیل شد.
همایش تئاتر اردیبهشت اصفهان برگزار شد

فروش بک لینک

بازی

View more posts from this author