همایش نقش عشایر در کاهش آسیب‌های اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود

همایش نقش عشایر در کاهش آسیب‌های اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: همایش نقش عشایر در کاهش آسیب‌های اجتماعی در این استان برگزار می‌شود.

همایش نقش عشایر در کاهش آسیب‌های اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: همایش نقش عشایر در کاهش آسیب‌های اجتماعی در این استان برگزار می‌شود.
همایش نقش عشایر در کاهش آسیب‌های اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود

فروش بک لینک

پرس نیوز

View more posts from this author