همه باید با بیان واقعیت از مسائل آسیب‌زننده پرهیز کنیم

همه باید با بیان واقعیت از مسائل آسیب‌زننده پرهیز کنیم
منتخب مردم کاشمر در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم زمینه را برای زنده کردن امید جدید در دیار ترشیز فراهم کنیم، گفت: باید ضمن بیان واقعیت‌ها از طرح مسائل آسیب‌زننده پرهیز کنیم.

همه باید با بیان واقعیت از مسائل آسیب‌زننده پرهیز کنیم

منتخب مردم کاشمر در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم زمینه را برای زنده کردن امید جدید در دیار ترشیز فراهم کنیم، گفت: باید ضمن بیان واقعیت‌ها از طرح مسائل آسیب‌زننده پرهیز کنیم.
همه باید با بیان واقعیت از مسائل آسیب‌زننده پرهیز کنیم

فروش بک لینک

View more posts from this author