همه عزت شهدا این بود که نام و نان نمی‌خواستند

همه عزت شهدا این بود که نام و نان نمی‌خواستند
نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان گفت: در دفاع مقدس، همه عزت و افتخار رزمندگان و شهدای ما این بود که نام و نان نمی‌خواستند و آنچه شناسنامه واقعی افراد را شکل می‌داد، شخصیت انسانی و الهی آنها بود.

همه عزت شهدا این بود که نام و نان نمی‌خواستند

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان گفت: در دفاع مقدس، همه عزت و افتخار رزمندگان و شهدای ما این بود که نام و نان نمی‌خواستند و آنچه شناسنامه واقعی افراد را شکل می‌داد، شخصیت انسانی و الهی آنها بود.
همه عزت شهدا این بود که نام و نان نمی‌خواستند

View more posts from this author