هم‌افزایی توان ارگان‌های درون‌شهری عامل کلیدی در کاهش اعتیاد است

هم‌افزایی توان ارگان‌های درون‌شهری عامل کلیدی در کاهش اعتیاد است
سرپرست اداره بهزیستی شهرستان قدس گفت: هم‌افزایی توان و ظرفیت‌های ارگان‌ها و ادارات درون‌شهری عامل کلیدی و مؤثر در کاهش آسیب اجتماعی همچون اعتیاد است.

هم‌افزایی توان ارگان‌های درون‌شهری عامل کلیدی در کاهش اعتیاد است

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان قدس گفت: هم‌افزایی توان و ظرفیت‌های ارگان‌ها و ادارات درون‌شهری عامل کلیدی و مؤثر در کاهش آسیب اجتماعی همچون اعتیاد است.
هم‌افزایی توان ارگان‌های درون‌شهری عامل کلیدی در کاهش اعتیاد است

فروش بک لینک

روزنامه قانون

View more posts from this author