هنر مرز نمی‌شناسد/ یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی، بهره‌وری است

هنر مرز نمی‌شناسد/ یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی، بهره‌وری است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: از بهره‌وری به خوبی استفاده نمی‌کنیم که یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی همین مقوله بهره‌وری است.

هنر مرز نمی‌شناسد/ یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی، بهره‌وری است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: از بهره‌وری به خوبی استفاده نمی‌کنیم که یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی همین مقوله بهره‌وری است.
هنر مرز نمی‌شناسد/ یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی، بهره‌وری است

فروش بک لینک

دانلود موزیک

View more posts from this author