هوشمندسازی مدارس قزوین تا افق 1404 تحقق یابد / مشارکت بیش از 650 خیر قزوینی در هوشمندسازی مدارس

هوشمندسازی مدارس قزوین تا افق 1404 تحقق یابد / مشارکت بیش از 650 خیر قزوینی در هوشمندسازی مدارس
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین گفت:‌ با توجه به اقتصاد مقاومتی و در راستای کمک به محیط‌‌زیست باید تا افق 1404 شاهد هوشمندسازی مدارس این استان باشیم و گام‌های ارزنده‌ای برداریم.

هوشمندسازی مدارس قزوین تا افق 1404 تحقق یابد / مشارکت بیش از 650 خیر قزوینی در هوشمندسازی مدارس

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین گفت:‌ با توجه به اقتصاد مقاومتی و در راستای کمک به محیط‌‌زیست باید تا افق 1404 شاهد هوشمندسازی مدارس این استان باشیم و گام‌های ارزنده‌ای برداریم.
هوشمندسازی مدارس قزوین تا افق 1404 تحقق یابد / مشارکت بیش از 650 خیر قزوینی در هوشمندسازی مدارس

خرید بک لینک

فانتزی

View more posts from this author