هیأت‌های قرآنی توسعه می‌یابد / تجلیل از 40 فعال قرآنی در اردبیل

هیأت‌های قرآنی توسعه می‌یابد / تجلیل از 40 فعال قرآنی در اردبیل
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: به مانند جلسات هیأت‌های مذهبی در محلات مختلف درصدد ترویج و نهادینه کردن هیأت‌های قرآنی هستیم تا در این حوزه نیز کارهای تاثیرگذار انجام شود.

هیأت‌های قرآنی توسعه می‌یابد / تجلیل از 40 فعال قرآنی در اردبیل

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: به مانند جلسات هیأت‌های مذهبی در محلات مختلف درصدد ترویج و نهادینه کردن هیأت‌های قرآنی هستیم تا در این حوزه نیز کارهای تاثیرگذار انجام شود.
هیأت‌های قرآنی توسعه می‌یابد / تجلیل از 40 فعال قرآنی در اردبیل

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author