هیچ‌گونه اضافه برداشتی از چشمه آبشار صورت نگرفته است

هیچ‌گونه اضافه برداشتی از چشمه آبشار صورت نگرفته است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بروز برخی مسائل در ارتباط با کاهش آب تفرجگاه آبشار یاسوج گفت: شرکت آبفای شهری در سال‌های اخیر هیچ گونه اضافه برداشتی از آب آبشار یاسوج نداشته است.

هیچ‌گونه اضافه برداشتی از چشمه آبشار صورت نگرفته است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بروز برخی مسائل در ارتباط با کاهش آب تفرجگاه آبشار یاسوج گفت: شرکت آبفای شهری در سال‌های اخیر هیچ گونه اضافه برداشتی از آب آبشار یاسوج نداشته است.
هیچ‌گونه اضافه برداشتی از چشمه آبشار صورت نگرفته است

فروش بک لینک

عکس

View more posts from this author