واقعیتی از کارتون نوستالژیک دهه شصتی‌ها/ زندگی 17 ساله پروفسور بالتازار در همدان

واقعیتی از کارتون نوستالژیک دهه شصتی‌ها/ زندگی 17 ساله پروفسور بالتازار در همدان
پروفسور بالتازار تقریبا 17 سال در ایران زندگی کرد و پس از آن همکاری خود را با همتای ایرانی‌اش، دکتر مهدی قدسی تا سال 1346 ادامه داد تا اینکه در سن 63 سالگی از دنیا رفت.

واقعیتی از کارتون نوستالژیک دهه شصتی‌ها/ زندگی 17 ساله پروفسور بالتازار در همدان

پروفسور بالتازار تقریبا 17 سال در ایران زندگی کرد و پس از آن همکاری خود را با همتای ایرانی‌اش، دکتر مهدی قدسی تا سال 1346 ادامه داد تا اینکه در سن 63 سالگی از دنیا رفت.
واقعیتی از کارتون نوستالژیک دهه شصتی‌ها/ زندگی 17 ساله پروفسور بالتازار در همدان

View more posts from this author