واقعیت بحران کم‌‌آبی را نباید از مردم کتمان کرد

واقعیت بحران کم‌‌آبی را نباید از مردم کتمان کرد
فرماندار شهرستان دشتی گفت: واقعیت‌ها را نمی‌توان از مردم کتمان کرد و باید مردم را در جریان قرار دهیم که در فصل تابستان دچار تنش کم آبی هستیم و ممکن است در ادامه دچار بحرانی شویم.

واقعیت بحران کم‌‌آبی را نباید از مردم کتمان کرد

فرماندار شهرستان دشتی گفت: واقعیت‌ها را نمی‌توان از مردم کتمان کرد و باید مردم را در جریان قرار دهیم که در فصل تابستان دچار تنش کم آبی هستیم و ممکن است در ادامه دچار بحرانی شویم.
واقعیت بحران کم‌‌آبی را نباید از مردم کتمان کرد

خرید بک لینک

wolrd press news

View more posts from this author