واژگونی سواری در داورزن 4 کشته و مصدوم برجای گذاشت

واژگونی سواری در داورزن 4 کشته و مصدوم برجای گذاشت
جانشین فرمانده انتظامی داورزن از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری با دو کشته و دو مصدوم خبر داد.

واژگونی سواری در داورزن 4 کشته و مصدوم برجای گذاشت

جانشین فرمانده انتظامی داورزن از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری با دو کشته و دو مصدوم خبر داد.
واژگونی سواری در داورزن 4 کشته و مصدوم برجای گذاشت

View more posts from this author