واژگونی مرگبار اتوبوس در آزادراه پیامبر اعظم با 28 کشته و زخمی + عکس

واژگونی مرگبار اتوبوس در آزادراه پیامبر اعظم با 28 کشته و زخمی + عکس
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی از واژگونی مرگ‌بار اتوبوس در آزادراه پیامبر اعظم با 28 کشته و زخمی خبر داد.

واژگونی مرگبار اتوبوس در آزادراه پیامبر اعظم با 28 کشته و زخمی + عکس

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی از واژگونی مرگ‌بار اتوبوس در آزادراه پیامبر اعظم با 28 کشته و زخمی خبر داد.
واژگونی مرگبار اتوبوس در آزادراه پیامبر اعظم با 28 کشته و زخمی + عکس

View more posts from this author