واژگونی مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان در نکا/ جزئیات حادثه به زودی اعلام می‌شود

واژگونی مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان در نکا/ جزئیات حادثه به زودی اعلام می‌شود
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان در محدوده هزارجریب شهرستان نکا واژگون شد.

واژگونی مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان در نکا/ جزئیات حادثه به زودی اعلام می‌شود

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان در محدوده هزارجریب شهرستان نکا واژگون شد.
واژگونی مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان در نکا/ جزئیات حادثه به زودی اعلام می‌شود

View more posts from this author