واژگونی پراید با 7 سرنشین/ 3 نفر جان باختند

واژگونی پراید با 7 سرنشین/ 3 نفر جان باختند
واژگونی یک دستگاه پراید در اتوبان قم -کاشان، منجر به فوت 3 نفر شد.

واژگونی پراید با 7 سرنشین/ 3 نفر جان باختند

واژگونی یک دستگاه پراید در اتوبان قم -کاشان، منجر به فوت 3 نفر شد.
واژگونی پراید با 7 سرنشین/ 3 نفر جان باختند

View more posts from this author