واژگونی پژو ‌سه تن را راهی بیمارستان کرد

واژگونی پژو ‌سه تن را راهی بیمارستان کرد
مسؤول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: به دنبال واژگونی خودرو سواری پژو 405 در جاده مرند – صوفیان، 3 نفر به شدت مصدوم شدند.

واژگونی پژو ‌سه تن را راهی بیمارستان کرد

مسؤول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: به دنبال واژگونی خودرو سواری پژو 405 در جاده مرند – صوفیان، 3 نفر به شدت مصدوم شدند.
واژگونی پژو ‌سه تن را راهی بیمارستان کرد

گوشی موبایل

View more posts from this author