واکنش مهاجری به نیمکت‌نشینی ستاره‌ها/ حواشی نیم‌فصل دوم تمرکز بازیکنان پدیده را گرفت

واکنش مهاجری به نیمکت‌نشینی ستاره‌ها/ حواشی نیم‌فصل دوم تمرکز بازیکنان پدیده را گرفت
سرمربی تیم فوتبال پدیده در خصوص کنار گذاشتن چند بازیکن این تیم گفت: بحث کنار گذاشته شدن نیست و شهاب گردان مانند سایر بازیکنان مصدوم است، بازی دادن به بازیکنان همیشه به تیم کمک نمی‌کند.

واکنش مهاجری به نیمکت‌نشینی ستاره‌ها/ حواشی نیم‌فصل دوم تمرکز بازیکنان پدیده را گرفت

سرمربی تیم فوتبال پدیده در خصوص کنار گذاشتن چند بازیکن این تیم گفت: بحث کنار گذاشته شدن نیست و شهاب گردان مانند سایر بازیکنان مصدوم است، بازی دادن به بازیکنان همیشه به تیم کمک نمی‌کند.
واکنش مهاجری به نیمکت‌نشینی ستاره‌ها/ حواشی نیم‌فصل دوم تمرکز بازیکنان پدیده را گرفت

View more posts from this author