واگذاری ایل‌راه‌های شلال‌دان به اشخاص حقیقی/ پیگیر آزادسازی حریم هستیم

واگذاری ایل‌راه‌های شلال‌دان به اشخاص حقیقی/ پیگیر آزادسازی حریم هستیم
رئیس امور عشایر شهرستان بویراحمد یکی از ایل‌راه‌های واگذار شده به اشخاص حقیقی را ایل‌راه حوزه شلال‌دان عنوان کرد و گفت: به صورت جدی پیگیر واگذاری این ایل‌راه و آزادسازی حریم‌ها هستیم.

واگذاری ایل‌راه‌های شلال‌دان به اشخاص حقیقی/ پیگیر آزادسازی حریم هستیم

رئیس امور عشایر شهرستان بویراحمد یکی از ایل‌راه‌های واگذار شده به اشخاص حقیقی را ایل‌راه حوزه شلال‌دان عنوان کرد و گفت: به صورت جدی پیگیر واگذاری این ایل‌راه و آزادسازی حریم‌ها هستیم.
واگذاری ایل‌راه‌های شلال‌دان به اشخاص حقیقی/ پیگیر آزادسازی حریم هستیم

بک لینک رنک 4

مرکز فیلم

View more posts from this author