واگذاری 27 واحد مسکونی به مردم زلزله‌زده کوئیک

واگذاری 27 واحد مسکونی به مردم زلزله‌زده کوئیک
با حضور فرمانده لشکر عملیاتی 27 محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ و 27 خانواده شهدای مدافع حرم، 27 واحد مسکونی به مردم زلزله‌زده کوئیک واگذار شد.

واگذاری 27 واحد مسکونی به مردم زلزله‌زده کوئیک

با حضور فرمانده لشکر عملیاتی 27 محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ و 27 خانواده شهدای مدافع حرم، 27 واحد مسکونی به مردم زلزله‌زده کوئیک واگذار شد.
واگذاری 27 واحد مسکونی به مردم زلزله‌زده کوئیک

View more posts from this author