واگذری 15 خدمت فنی و حرفه‌ای کردستان به دفاتر پیشخوان دولت

واگذری 15 خدمت فنی و حرفه‌ای کردستان به دفاتر پیشخوان دولت
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان از واگذاری 15 خدمت این اداره‌کل به باجه‌های پستی و دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان به منظور کاهش کاغذبازی اداری خبر داد.

واگذری 15 خدمت فنی و حرفه‌ای کردستان به دفاتر پیشخوان دولت

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان از واگذاری 15 خدمت این اداره‌کل به باجه‌های پستی و دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان به منظور کاهش کاغذبازی اداری خبر داد.
واگذری 15 خدمت فنی و حرفه‌ای کردستان به دفاتر پیشخوان دولت

بک لینک قوی

View more posts from this author