وجود 148 تعاونی راکد در لرستان

وجود 148 تعاونی راکد در لرستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: طبق بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجام گرفته 148 تعاونی راکد و نیمه تمام در سطح استان وجود دارد.

وجود 148 تعاونی راکد در لرستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: طبق بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجام گرفته 148 تعاونی راکد و نیمه تمام در سطح استان وجود دارد.
وجود 148 تعاونی راکد در لرستان

فروش بک لینک

اسکای نیوز

View more posts from this author