ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی کاناپلو دعوت شد

ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی کاناپلو دعوت شد
رئیس هیأت قایقرانی استان مرکزی از دعوت ورزشکار این استان به اردوی تیم ملی کاناپلو خبر داد.

ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی کاناپلو دعوت شد

رئیس هیأت قایقرانی استان مرکزی از دعوت ورزشکار این استان به اردوی تیم ملی کاناپلو خبر داد.
ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی کاناپلو دعوت شد

بک لینک قوی

مرکز فیلم

View more posts from this author