ورودی جاده ملایر ـ همدان در شأن پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی می‌شود

ورودی جاده ملایر ـ همدان در شأن پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی می‌شود
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: ورودی جاده ملایر به همدان در شأن پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018 می‌شود.

ورودی جاده ملایر ـ همدان در شأن پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی می‌شود

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: ورودی جاده ملایر به همدان در شأن پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018 می‌شود.
ورودی جاده ملایر ـ همدان در شأن پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی می‌شود

View more posts from this author