ورودی و خروجی شهرک صنعتی شهرکرد ایمن‌سازی شود

ورودی و خروجی شهرک صنعتی شهرکرد ایمن‌سازی شود
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ورودی و خروجی شهرک صنعتی شهرکرد باید تا پایان شهریورماه اصلاح و ایمن‌سازی شود.

ورودی و خروجی شهرک صنعتی شهرکرد ایمن‌سازی شود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ورودی و خروجی شهرک صنعتی شهرکرد باید تا پایان شهریورماه اصلاح و ایمن‌سازی شود.
ورودی و خروجی شهرک صنعتی شهرکرد ایمن‌سازی شود

View more posts from this author