ورود بسیج به عرصه مبارزه با مواد مخدر

ورود بسیج به عرصه مبارزه با مواد مخدر
عضو شورای اسلامی شهر بندرلنگه گفت: از نیروی بسیج خواستاریم به کمک نیروی انتظامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و فرهنگ‌سازی در بین خانواد‌ها ورود کند.

ورود بسیج به عرصه مبارزه با مواد مخدر

عضو شورای اسلامی شهر بندرلنگه گفت: از نیروی بسیج خواستاریم به کمک نیروی انتظامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و فرهنگ‌سازی در بین خانواد‌ها ورود کند.
ورود بسیج به عرصه مبارزه با مواد مخدر

فروش بک لینک

استخدام

View more posts from this author