ورود بیش از یک‌ میلیون مسافر نوروزی به سرزمین مادها / فروش 11 میلیارد ریالی صنایع دستی کرمانشاه

ورود بیش از یک‌ میلیون مسافر نوروزی به سرزمین مادها / فروش 11 میلیارد ریالی صنایع دستی کرمانشاه
سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: یک‌ میلیون و 93 هزار و 738 گردشگر و مسافر نوروزی در اماکن اقامتی استان کرمانشاه اقامت یافته‌اند.

ورود بیش از یک‌ میلیون مسافر نوروزی به سرزمین مادها / فروش 11 میلیارد ریالی صنایع دستی کرمانشاه

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: یک‌ میلیون و 93 هزار و 738 گردشگر و مسافر نوروزی در اماکن اقامتی استان کرمانشاه اقامت یافته‌اند.
ورود بیش از یک‌ میلیون مسافر نوروزی به سرزمین مادها / فروش 11 میلیارد ریالی صنایع دستی کرمانشاه

تکنولوژی جدید

اسکای نیوز

View more posts from this author