وزش باد دناکوه رو به افزایش است/ احتمال بارش برف به صورت منقطع

وزش باد دناکوه رو به افزایش است/ احتمال بارش برف به صورت منقطع
رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: شرایط آب و هوایی در منطقه دناکوه شهرستان سمیرم همچنان مه‌آلود و وزش باد رو به افزایش است.

وزش باد دناکوه رو به افزایش است/ احتمال بارش برف به صورت منقطع

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: شرایط آب و هوایی در منطقه دناکوه شهرستان سمیرم همچنان مه‌آلود و وزش باد رو به افزایش است.
وزش باد دناکوه رو به افزایش است/ احتمال بارش برف به صورت منقطع

View more posts from this author