وزش شدید باد تمرین تیم فوتبال تراکتورسازی را مختل کرد

وزش شدید باد تمرین تیم فوتبال تراکتورسازی را مختل کرد
وزش شدید باد تمرین شاگردان یحیی گل‌محمدی را مختل کرد.

وزش شدید باد تمرین تیم فوتبال تراکتورسازی را مختل کرد

وزش شدید باد تمرین شاگردان یحیی گل‌محمدی را مختل کرد.
وزش شدید باد تمرین تیم فوتبال تراکتورسازی را مختل کرد

View more posts from this author