وزیر باید سردمدار مبارزه با فساد باشد/ مجلس به وزرای منفعت‌طلب رأی نمی‌دهد

وزیر باید سردمدار مبارزه با فساد باشد/ مجلس به وزرای منفعت‌طلب رأی نمی‌دهد
رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس با بیان اینکه وزیر باید سردمدار مبارزه با فساد باشد، گفت: مجلس به وزرایی رأی می‌دهد که به دنبال منافع خود در وزارتخانه نباشند.

وزیر باید سردمدار مبارزه با فساد باشد/ مجلس به وزرای منفعت‌طلب رأی نمی‌دهد

رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس با بیان اینکه وزیر باید سردمدار مبارزه با فساد باشد، گفت: مجلس به وزرایی رأی می‌دهد که به دنبال منافع خود در وزارتخانه نباشند.
وزیر باید سردمدار مبارزه با فساد باشد/ مجلس به وزرای منفعت‌طلب رأی نمی‌دهد

View more posts from this author